Dongguan Ouyuan Intelligent Technology Co., Ltd.

Liên hệ chúng tôi

Dongguan Ouyuan Intelligent Technology Co., Ltd.

Người liên hệ: jon Hu

Sở: business

Bài đăng: CEO

Điện thoại: +86 186 8861 9808

Điện thoại cố định: +86 769-8285-7686

địa chỉ công ty: Bldg. 1, Xicheng Shichong Ind. Zone, Shichong Village, Hengli Town, Dongguan, Guangdong, China

Trang mạng: euyuan.vieinfo.com

Thắc mắc

Thắc mắc